track

OutplacementOutplacement coaching"Laat de uitstroom van uw werknemer(s) op een zorgvuldige en respectvolle manier verlopen"

Voor ontslagen of met ontslag bedreigde werknemers is het vaak moeilijk om aan nieuw werk te komen. Het verlies van een baan voelt vaak als verlies van status. Hiermee gaan veel emoties gepaard. Leeftijd, gebrek aan bepaalde ervaring en/of een ontbrekend of verouderd netwerk maken het lastig om snel ergens anders weer aan de slag te gaan. Maar ook de, vaak onbewust, negatieve uitstraling als het eindigen van een dienstverband gezien wordt als iets wat aangedaan is is niet bevorderlijk voor het nemen van nieuwe stappen.
U vergroot en versnelt aanzienlijk de kans op een baan voor uw werknemer(s) door te kiezen voor onze outplacementbegeleiding.
 
Helder zelfinzicht is de sleutel
Als start bieden wij een complete loopbaanscan die een aanvullend en vaak verrassend antwoord geeft op de vragen: - wie ben ik?
            - wat wil ik?
            - wat kan ik?
Hieruit volgt een uitgebreide rapportage waar uw werknemer een actief aandeel in heeft.

In het outplacementtraject staat uw werknemer centraal. Wij begeleiden bij het verkrijgen van een helder zelfinzicht. Vanuit hier kan zij/hij eigen keuzes maken en de regie in handen nemen. Zo ontstaat een positief, toekomstgericht actieplan, waarbij zij/hij gericht naar een nieuwe functie bij een andere werkgever, een baan in een andere branche, of de start van een eigen bedrijf toewerkt.

 

Leerdoelen bij Outplacement coaching

  • omgaan met de verandering; ruimte voor emotie en toewerken naar acceptatie
  • inzetten van eigen kracht en talenten
  • uitzetten van een nieuwe koers
  • verkennen van de arbeidsmarkt
  • solliciteren en welke kanalen daarbij in te zetten
 

Voor wie is outplacement coaching?

Voor werknemers met wie u de werkrelatie gaat beëindigen vanwege:
  • een fusie of reorganisatie
  • een verstoorde arbeidsrelatie
  • onvoldoende functioneren
  • het feit dat de functie niet meer bij de werknemer past.
Wilt u meer weten over ons Outplacementtraject? Bel met 073 - 75 21 516 of neem contact op via het contactformulier. Wij nemen op korte termijn contact met u op.

Contact